Yürekten iletişim

Şiddetsiz İletişim yaklaşımı Marshall Rosenberg tarafından geliştirildi.  2010’dan beri Ankara’da buluşan bir arkadaş grubu (başta şiddet kelimesi olması diye) Yürekten İletişim grubun çalışmalarından çıkan Duygu ve İhtiyaç listeleri aşağıdadır.

Duyguları fark etmek neden öneli?  Duygu listesi

  • Duygularımızı fark ettiğimizde, fark eden ile duygu arasında belli bir mesafe oluşuyor ve böylece duygunun altında ezilip, içinde boğulmuyoruz. Daha sakin bir şekilde neler olduğuna bakabiliyoruz.
  • Duygular işaret levhası ya da gösterge tablosu gibidir. Bize sistemin bir şeylere ihtiyacı olduğunu ya da ihtiyaçlarının karşılandığını haber verir. Habercinin getirdiği mektubu okursak, ihtiyaçlarımızı fark edebiliriz. Böylece onları karşılama ihtimalimiz artar.

İhtiyaçlar evrenseldir. Tüm insanlar aynı ihtiyaçlara sahiptir.  İhtiyaç listesi 

  • İhtiyaç hiçbir zaman belli bir kişinin, belli bir davranışına bağlı olmaz.
  • Bir ihtiyaçı karşılamanın pek çok yolu olabilir.  Herkesin ihtiyacını karşılayan çözümler yaratabiliriz.
  • İhtiyacı karşılama yolu ile ihtiyaç farklı şeylerdir.  Örneğin mantı bir ihtiyaç değildir, beslenme ve keyif  ihtiyacımızı karşılamak için kullandığımız yollardan biridir.
  • İhtiyaçlarımız isteklerimizden, arzularımızdan farklıdır.

Çocuklarla iletişim Türkçe kartlarnı ücretsiz indirebilirsiniz.  Oyun kuralları hala Türkçeleştirilmedi…

Sözler Eksik sözler bana gönderince, eklerim 🙂

Şiddetsiz Kampanya Elkitabı

Yaşam kalitesi konusunda Hilayda’nın Dilinden … Ordu’da gelişen Tohumcuk doğa atölyeleri 

BoşAyna  Yaşamla uyum yolu – Aikido, Vipassana, vs

Duygular listesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s