TIU Projesi

  Süre: 18 ay, Temmuz 2008 – Aralık 2009

Hedefler:

 • Farklı Avrupa Birliği ülkelerindeki engelli destek uzmanları arasında işbirliği oluşturmak, özellikle Türkiye ve Hollanda arasında
 • Üniversiteler arası (Türkiye’de ve uluslararası) engelli öğrencilerle ile ilgili bilgi alış verişinde bulunmak
 • Üniversite engelli koordinatörlerinin yönetim kapasitelerini geliştirmek
 • Engelli öğrencilerin üniversite eğitimi alabilmeleri konusunda genel standartlar ve danışmanlık esaslarını oluşturmak
 • Daha fazla sayıda engelli öğrencileri Üniversitelere yerleştirmek için daha iyi uyum seviyesine ulaşmak
 • Öğrenci model rolleri sağlamak

Hedef Kitle:

 • Engelli Üniversite öğrencileri
 • Üniversitelerdeki engellileri destekleme koordinatörleri
 • Üniversiteler ve diğer Yüksek Öğretim Kurumları

Çalışma Planı:

 • Etkinlik 1: Projenin başlatılması Eylül 2008
 • Etkinlik 2: En iyi uygulamalar konusunda bilgi alışverişi Ekim-Kasım 2008
 • Etkinlik 3: Engellileri destekleyen uzmanların e-network vasıtasıyla çalışma grubu oluşturması Kasım 2008-Nisan 2009
 • Etkinlik 4: Engelli öğrencilerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi Aralık 2008- Temmuz 2009
 • Etkinlik 5: Avrupa Birliği Engelli Öğrenciler Platformu Ağustos 2009
 • Etkinlik 6: Yönetim standartlarının oluşturulması Eylül-Ekim 2009
 • Etkinlik 7: Final Tanıtımı Kasım 2009

 

Açılış Günü:  Engelli Öğrencilerle Engelsiz Üniversitelere Doğru Projesi 25 Eylül 2008 de Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesinde Başlatıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü konuşmasının detaylarında projeye verdiği önemi gösterdi. Hatay İli Valisi de çok destekleyici idi ve işbirliği sözü verdi. Tam gün süren etkinliğe çok çeşitli yerel organizasyonların temsilcileri katılımı yoğundu. Katılımcıların arasında Pekin’deki Engelli Olimpiyatlarından henüz dönmüş olan ulusal atlet Gülbin Su da vardı.  Hatay Mimarlar odası başkanı etkinlik için kullanılan salonun erişilebilirliğini artıracak tavsiyelerde bulundu. Misafir konuşmacılar arasında İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr Hatice Şahin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Dr. Osman Tutal, ve İstanbul Boğazçi Üniversitesi GETEM Görme Engelliler için Eğitim Teknolojileri Merkezi Müdürü Engin Yılmaz, ve üçü de engelliler için örnek oluşturmaktadır.