Erişilebilir Yabancı Dil Öğrenimi

EGED Uluslararası Komisyonuyla görme engelli bireyler için erişilebilir ve uygun yöntemleri geliştirmekteyiz.

…..

Speaking Practice etkinlikleri TeamTalk ile düzenlenir. Etkinlik kuralları:

  1. Türkçe kouşmak yasaktır.  Kişi bir kes Türkçe konuşursa sözel olarak uyarılıri ikinci kez konuşursa yazılı uyarı alır.  Eğer üçüncü kez Türkçe konuşursa sistemden uzaklaştırılır.
  2. Herkes birbirine saygılı davranmalı, alaycı yorumlarda bulunmamalıdır.
  3. Her katılımcı değerlerini dahiletmekte sorumlu.  Sohbeti domine eden kişi uyarı alır.  

“Erişilebilir Yabancı Dil Öğrenimi – Dil Öğretimine Yaklaşımları Genişletmek” 1.Engellilik Araştırmaları Kongresinde sunulan posteri (Kasım 2016) ODTÜ Temel İngilizce Bölümünde uygulanan sistemi anlatılır.

Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğreniminde Karşılaştığı Güçlükler Hakkında Rapor (2016, EGED – ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK, ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA  MEVCUT DURUM ANALİZİ; 2016)

 “Görme Engelli İngilizce Öğretmenlere hizmet ici eğitim” (MEB-British Council 5 günlük etkinlik raporu; Yalova 2005)