Türkçe Engellilik Kaynakları

Yazı okuyup, video veya televizyon programı seyredip tartışılır:

Burada faydalı başka kaynak önermek için bana yazın

Eski proje – websayfalar kalkmış

  • Engelli Öğrenciyle Engelsiz Üniversiteye Doğru (2008-9 AB projesi)
  • Dyslang (2012-3 AB Projesi) – disleksi ve dil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s