Engelsiz Bilinç Eğitimi

Engellilik Modelleri (PDF)

Yükseköğretim: 

  • Üniversiteliyim!” – yeni eğitime girecek olanların farkındalığı artan bu şablon EGED üyelerle hazırlandı   (2016). Başta bunu ilk defa üniversiteye giren engelli öğrencilerini düşünerek hazırladık.  Şimdiden üniversiteye girecek engelli öğrenci yanı sıra engelli olmayan bir öğrenci de formatı kullanıyor.  Ayrıca Erasmus’a yeni giden yü,ksek lisansı başlayan ve liseye geçen engelli öğrenciler de faydalanıyor.     —   Yorum ve önerilerinizi duymak gönderdiğinizde, formatını daha da faydalı bir şekle getiririz.
  • “ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2015-2016” EGED, 2.ci Sabancı-destekli “Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi” raporu.

  • 10.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Claire Özel’in giriş paneli konuşması (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2016)

Erişilebilir Yabancı Dil:

İlk çalışmalar: